Búrlivé počasie, ktoré spôsobuje škody na majetku, ale aj vysoká inflácia zvýšili náklady na poistné plnenia. Podľa poslednej Správy o finančnej stabilite, ktorú zverejňuje Národná banka Slovenska, v minulom roku vzrástli náklady na škody o 120,4 percenta. Aj keď centrálna banka v správe konštatuje, že vlaňajší nárast plnení vo väčšej miere znášali najmä zaisťovatelia, rastúce náklady sa môžu v konečnom dôsledku premietnuť aj do ceny poistiek. To, že poisťovne k tomu nakoniec zrejme aj pristúpia, potvrdili aj odborníci, ktorých oslovil portál Finsider.

„Nateraz môžeme konštatovať, že poisťovne mimoriadne nezdražovali cenu poistenia kvôli rastúcim škodovým udalostiam. Do budúcnosti sa však výraznejšie zvýšenie poistného kvôli častejším živlom a ich drahším následkom nedá vylúčiť. Zároveň však platí, že poisťovne musia zohľadňovať veľmi nízku mieru poistenosti obyvateľov na Slovensku a ich citlivosť na cenu. Medziročný pokles o desatinu v čase, keď globálne predpísané poistné narástlo o takmer päť percent, je varovný signál,“ vraví finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Aj senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec predpokladá, že sa cena poistenia majetku bude zvyšovať. Odvoláva sa pritom práve na rast nákladov na poistné plnenia, ktoré boli podľa neho pôsobené výrazným nárastom poistných udalostí. „Tento vývoj spolu s infláciou bude viesť k tomu, že cena poistenia majetku bude postupne rásť aj v budúcich rokoch. Nečakáme však dramatický vývoj,“ uvádza I. Kahanec.

Poisťovne sú v komplikovanej situácii

Poisťovne na Slovensku sú podľa analytikov v komplikovanej situácii. Nejde len o to, že im vzrástli náklady na poistné plnenia, ale klesá im aj príjem z poistného. Ten bol na úrovni zhruba desať percent. Poisťovne aj centrálna banka zatiaľ konštatujú, že rast nákladov na poistné udalosti zatiaľ riešia zaisťovne, čo sú v podstate poisťovne, ktoré kryjú klasické poisťovne. Pri každej poisťovni to môže byť iné, keďže krytie je individuálne a závisí od štruktúry jej zaistného programu. Rozsah zaistenia je obchodným tajomstvom.

M. Búlik varuje, že vzhľadom na celosvetový rast výskytu a intenzitu živelných udalostí zaisťovne budú do budúcnosti tlačiť na prehodnotenie podmienok zmlúv. „Je vysoko pravdepodobné, že poisťovne budú čeliť oveľa nepriaznivejšej situácii a sčasti znášať medziročné nárasty poistných plnení. Ak sa tak stane, nebudú mať inú možnosť ako zvýšiť poistné. Na porovnanie, ak by museli plne znášať nárast poistných plnení za vlaňajšok, ich čistý zisk by klesol o výrazných 25 percent,“ tvrdí M. Búlik. To, že poisťovniam klesol aj príjem z poistného, je podľa neho spôsobené šetrením v slovenských domácnostiach.

Na cenu sa poisťovne musia pozerať aj kvôli svojej schopnosti udržať segment poistenia majetku v plusových číslach. Hodnotí sa to podľa stavu kombinovaného ukazovateľa. Keď je jeho hodnota pod úrovňou sto percent, daný segment poistenia je v zisku, prípadne aspoň nie je stratové. Ak stúpne nad túto hranicu, výdavky na poistenie sú vyššie ako príjmy z poistného. Vtedy sa segment dostáva do straty. I. Kahanec pripomína, že práve zvyšovanie cien poistenia majetku v posledných rokoch zastavilo negatívny trend kombinovaného ukazovateľa. „Pri majetkovom poistení totiž medzi rokmi 2016 až 2020 vzrástol zo 65,7 percenta na 86,1 percenta. Následne došlo k jeho poklesu do roku 2022 na úroveň 75,1 percenta,“ vraví senior analytik z Brokerie.

M. Búlik dodáva, že poisťovne by mohli na zvyšovanie cien aj doplatiť. Ak pokles príjmu spôsobilo hlavne šetrenie v domácnostiach, zvyšovanie cien by tento trend ešte urýchlilo. „Je preto menej pravdepodobné, že sa poisťovne rozhodnú výraznejšie zvyšovať ceny, pokým trvá ekonomická nestabilita,“ konštatuje analytik z OVB.

Kombinovaný ukazovateľ v poistení majetku (2016 až 2022)

RokyPoistenie majetku
201665,70 %
201777,50 %
201875,33 %
201985,17 %
202086,05 %
202181,17 %
202275,12 %
Zdroj: Brokeria

Keď to neurobí poisťovňa, cenu zvýši inflácia

Cena poistenia majetku sa môže zvýšiť aj bez toho, aby poisťovňa celoplošne zvyšovala svoje sadzby. Dôvodom je inflácia. „Vo všeobecnosti má inflácia a najmä rast cien v segmentoch stavebníctva či automotive veľký vplyv na cenu poistenia majetku. Rastie cena materiálov, náhradných dielov aj prác. To sa prejavuje následne v cene poistenia, ktorá rastie. V prípade konkrétnej zmluvy klienta do toho vstupuje ešte aj hodnota nehnuteľnosti. Ak jej hodnota vzrástla, mal by si adekvátne zvýšiť poistnú sumu, čo tiež vedie k zvýšeniu poistného,“ tvrdí I. Kahanec.

Rast sumy môže automaticky zariadiť aj indexácia v zmluve. Ide o pravidelnú úpravu hodnoty poistenej nehnuteľnosti v závislosti od vývoja cien nehnuteľností, stavebných materiálov a prác. „Väčšina klientov na Slovensku však na túto ponuku nereflektuje, keďže im samotná existencia poistnej zmluvy stačí na dobrý pocit, že sú chránení. Na Slovensku je dlhodobým problémom podpoistenosť majetku a táto situácia sa nijako nezlepšuje. V súčasnosti stav čiastočne koriguje všeobecný pokles cien nehnuteľností, avšak cenová korekcia ani zďaleka nestačí na vykompenzovanie chýbajúceho nárastu poistných súm za posledné roky prudkého rastu cien bytov a domov,“ myslí si analytik z OVB.

Indexácia býva vo väčšine poisťovní len dobrovoľná, iné ju aktivujú automaticky. Napríklad poisťovňa ČSOB v máji tohto roka informovala, že novo uzavreté zmluvy na poistenie nehnuteľnosti sa u nej budú indexovať automaticky. To by malo zabrániť podpoisteniu majetku, kedy je hodnota nehnuteľnosti vyššia ako poistná suma. Keď potom nastane poistná udalosť, poistka nemusí pokryť všetky vzniknuté škody na majetku. Indexáciu si pred týmto krokom v ČSOB aktivovala len približne polovica klientov. Tento podiel sa pritom podľa poisťovne zásadne nezmenil ani v období výrazného rastu cien nehnuteľností. Automatickú indexáciu má viacero poisťovní.

Samotné poisťovne, ktoré oslovil portál Finsider, priamo nepotvrdili, že nebudú zvyšovať ceny pri poistení majetku. Oficiálne to uviedla len poisťovňa Kooperativa. Ostatné poisťovne hovoria o tom, že výšku poistného v poistení majetku pravidelne prehodnocujú a upravujú ju podľa vývoja škodovosti v celom segmente. Cenu podľa poisťovní ešte môžu meniť aj časté povodne a záplavy v niektorých lokalitách. Poisťovne prehodnocujú škodovosť aj na vlastných zmluvách, ale porovnávajú aj výšku poistného na trhu.