Od marca 2020 nahlásili klienti dohromady 320 poistných udalostí spôsobených psychickým ochorením. Až 50 prípadov skončilo smrťou klienta. Vyplýva to zo štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne. Z toho 28 úmrtí bolo spôsobených kombináciou psychického ochorenia a požitím alkoholu. Pri smrti, ktorú spôsobili psychické poruchy bolo najviac vyplatené vyše16 200 eur.


„Najčastejšie hlásenými psychickými ochoreniami sú depresie, úzkostné poruchy, reakcie na ťažký stres, ale aj poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu,” vysvetľuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Milan Rajec. Priemerná výška poistného plnenia sa pohybuje na úrovni 673 eur. Zaušlý zárobok z dôvodu úzkosti vo výške 9 200 eur.

Psychické ochorenia v niektorých poisťovniach kryje životné poistenie napríklad v rámci pripoistení hospitalizácie, práceneschopnosti alebo invalidity. Klient si tak môže pripoistiť napríklad invaliditu, ktorá kryje prípady, keď invalidita nastane aj v dôsledku psychického ochorenia, napríklad depresie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: