Od marca 2020 nahlásili klienti dohromady 320 poistných udalostí spôsobených psychickým ochorením. Až 50 prípadov skončilo smrťou klienta. Vyplýva to zo štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne. Z toho 28 úmrtí bolo spôsobených kombináciou psychického ochorenia a požitím alkoholu. Pri smrti, ktorú spôsobili psychické poruchy bolo najviac vyplatené vyše 16 200 eur.


„Najčastejšie hlásenými psychickými ochoreniami sú depresie, úzkostné poruchy, reakcie na ťažký stres, ale aj poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu,” vysvetľuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Milan Rajec. Priemerná výška poistného plnenia sa pohybuje na úrovni 673 eur. Za ušlý zárobok z dôvodu úzkosti vo výške 9 200 eur.

Psychické ochorenia v niektorých poisťovniach kryje životné poistenie napríklad v rámci pripoistení hospitalizácie, práceneschopnosti alebo invalidity. Klient si tak môže pripoistiť napríklad invaliditu, ktorá kryje prípady, keď invalidita nastane aj v dôsledku psychického ochorenia, napríklad depresie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: