Ministerstvo dopravy a výstavby SR má od 1. januára 2023 skrátený názov Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Výstavba nevypadla len z názvu, ale čiastočne aj z kompetencií ministerstva. Od nového roka sa kompetencie v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania presunú na novozriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.


Pre ministerstvo ide už šiesty názov. V roku 1991 bolo zriadené ako Ministerstvo dopravy a spojov SR, v roku 1992 bolo premenované na Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR, v 1995 zmenilo názov na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, od roku 2010 pokračovalo s názvom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a doterajší názov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, malo od roku 2017.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: