Ministerstvo dopravy vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie členov predstavenstva Letiska Poprad-Tatry nominovaných samotným ministerstvom, ktoré o tom informovalo v tlačovej správe. Konkrétne hľadá manažérov s minimálne päťročnou praxou v riadiacich funkciách, vysokoškolským vzdelaním, bezúhonnosťou a znalosťou cudzieho jazyka.


Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru. Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 2. novembra tohto roka. Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky, budú pozvaní na výberové konanie písomne sedem dní pred jeho konaním.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: