Ministerstvo školstva vyhlasuje výzvu, ktorej cieľom je poskytnúť materiálno-technické vybavenie študijných miestností v školských internátoch pri stredných školách, stredných internátnych školách alebo školských internátoch pri spojených školách, ktoré majú aspoň jednu organizačnú zložku strednú školu. Informovalo o tom ministerstvo školstva.


Nárok na vybavenie študovne a počty počítačov bude internátom vyrátaný na základe počtu ubytovaných žiakov. Školám tak môže vzniknúť nárok od dvoch do 22 počítačov a jednu až tri tlačiarne. Počet oprávnených žiadateľov je 171 internátov. Do výzvy sa môžu zapojiť do 16. júna tohto roka cez online formulár.

Maximálna výška celkových finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 600-tisíc eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: