Školám financovaným priamo zo štátneho rozpočtu bude ministerstvo školstva kompenzovať vysoký rast cien energií. Školy a školské zariadenia pod originálnymi kompetenciami samospráv budú riešené cez schému štátnej pomoci ministerstva hospodárstva. V tlačovej správe o tom informovalo ministerstvo školstva.


Pre školy financované priamo zo štátneho rozpočtu bude ministerstvo kompenzáciu sprostredkovávať v dvoch krokoch. Najskôr spustí zber na kompenzáciu nedoplatkov energií za vlaňajšok. Tento zber bude spustený v najbližších dňoch. Následne túto celkovú sumu nedoplatkov ministerstvo školstva vyžiada od ministerstva financií a obratom ju odošle školám.

V druhom kroku bude ministerstvo robiť zber údajov o navýšení sadzieb za elektrinu a plyn, počnúc faktúrami za mesiac január 2023. Ten bude spustený začiatkom februára. Z tohto zberu bude mať ministerstvo údaje o navýšených nákladoch za energie pri jednotlivých školách, na základe ktorých bude požadovať od ministerstva financií rozdiel medzi cenami za elektrinu a plyn v januári tohto roka oproti cenám v roku 2022. Následne sa budú tieto finančné prostriedky opäť obratom doručovať školám.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: