Inflácia odkrajuje z hodnoty našich úspor. Predovšetkým v predchádzajúcich dvoch rokoch bola na vysokej úrovni. Ak niekto mal peniaze, ktoré nijako nezhodnocoval, tak si dnes môže za ne dovoliť kúpiť výrazne menej tovarov a služieb ako pred niekoľkými rokmi.


Ako peniaze stratili hodnotu v dôsledku inflácie, vám pomôže vypočítať kalkulačka inflácie portálu Finsider. Stačí do nej zadať sumu peňazí a dva roky roky, medzi ktorými chceme vypočítať znehodnotenie peňazí.

Napríklad na to, aby sme si mohli dovoliť kúpiť tovar a služby, ktoré v roku 2014 stáli 700 eur, dnes potrebujeme 1 005 eur. A ak sme 700 eur mali v roku 2004, tak dnes potrebujeme 1 300 eur, aby sme si mohli dovoliť kúpiť rovnaké tovary a služby ako pred 20 rokmi.

Investičná kalkulačka portálu Finsider zase pomôže vyrátať, akým úrokom musíme zhodnocovať svoje úspory, aby odolali inflácii. Napríklad, ak mal niekto v roku 2004 na účte 700 eur a zhodnocoval svoje úspory úrokom 3,2 percenta ročne, tak dnes bude mať 1 314 eur. Hodnota jeho úspor tak bude približne rovnaká ako pred 20 rokmi. V prípade, že dosiahol vyššie zhodnotenie, tak reálne zarobil. No ak mal nižšie zhodnotenie, tak jeho peniaze stratili na hodnote.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: