Vláda ešte koncom mája schválila návrh rezortu práce na vytvorenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Upozornilo na to ministerstvo práce. Poradný orgán vlády by mal pri tvorbe a realizácii rodinnej politiky spájať štátne orgány, samosprávu, akademické inštitúcie, stavovské a mimovládne organizácie.


Úlohou poradného orgánu bude pripraviť národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja v krajine. Rada bude tiež odborným koordinačným orgánom vlády v oblasti ochrany a podpory rodiny a podpory demografického vývoja. Bude pôsobiť v oblastiach ako hmotná a nehmotná podpora rodín a starostlivosť o deti, v oblasti bývania, ochrany zdravia, vzdelávania, výskumu a inovácií, či práce.

Predsedom rady vlády pre rodinu a demografický bude podľa štatútu minister práce a zasadať bude minimálne dvakrát do roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: