Strategický rozvoj dopravy zostal do veľkej miery len na papieri. Dokumenty, ktoré od roku 2005 vypracovali vlády, síce na seba logicky nadväzovali, ich ambiciózne ciele boli splnené len čiastočne. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Z 231 projektov spracovaných v stratégii rozvoja dopravy z roku 2014, v ktorých dominuje cestná doprava, sa podarilo zrealizovať zatiaľ 38, čo predstavuje necelých 17 percent. Projekty zamerané na ekologickejšiu železničnú dopravu podľa kontrolórov tiež zaostávajú.


K zlepšeniu plnenia stratégie došlo až v posledných rokoch prijatím metodiky priorizácie cestnej a železničnej dopravy. Hlavným problémom rozvoja dopravy je podľa NKÚ nedostatok financií a spôsob, ako sú projekty riadené. Kľúčové národné dopravné aktivity sú vo veľkej miere financované z európskych fondov, ktoré sú limitované rokom 2023. Európska únia totiž v novom období neplánuje podporovať rozvoj cestnej infraštruktúry. NKÚ zistil, že na dobudovanie nezrealizovaných projektov chýba 47 miliárd eur.

Kontrolóri upozorňujú, že kľúčom k lepšiemu financovaniu v sektore dopravy je práve viaczdrojové financovanie projektov. „Vytvorenie účelového fondu na udržateľné financovanie strategických dopravných projektov je jedinou cestou smerujúcou k reálnemu napĺňaniu záväzkov, ktoré má Slovensko voči svojim občanom i európskemu spoločenstvu,“ konštatuje Ľubomír Andrassy, predseda slovenských kontrolórov. Bez fondu bude podľa neho rozvoj a modernizácia len na papieri a investičný dlh sa čoskoro dostane nad 50 miliárd eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: