Pandémia odhalila limity štátnej správy, chýbajúce prepojenie systémov komplikovalo vyplácanie pomoci. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ). Pohotovému vyplácaniu pomoci bránilo chýbajúce prepojenie informačných systémov a štátom vedených registrov o súkromných podnikoch, pričom spolupráca a výmena skúseností medzi jednotlivými poskytovateľmi pomoci bola slabá alebo takmer žiadna.


Kontrolóri sa zamerali na ministerstvá dopravy, hospodárstva, kultúry a práce. U niektorých audit potvrdil riziko nedostatočných kontrolných mechanizmov, vrátane nízkeho počtu ex post kontrol, čím hrozilo neoprávnené vyplácanie pomoci. Kontrolóri poukázali aj na fakt, že takmer nikto nesledoval a nehodnotil účinnosť použitých verejných zdrojov.

Preto NKÚ parlamentnému výboru pre hospodárstvo odporučil zaviazať ministerstvá, aby prepojili informačné systémy tak, aby dokázali poskytnúť potrebné komplexné informácie o žiadateľoch dotácie. Taktiež aby rezorty vypracovali skúsenosti s pandemickou pomocou a následne, aby vytvorili modelové postupy riešenia negatívnych dopadov obdobných kríz.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: