Slovenské národné divadlo (SND) uzatvára s ministerstvom kultúry kontrakty s nereálnymi rozpočtami, z ktorých nedokáže pokryť výdavky na vlastný chod. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), podľa ktorého boli rozpočty poddimenzované a už v čase ich schvaľovania nezodpovedali úrovni z predchádzajúcich rokov.


Za kontrolované obdobie rokov 2019 až 2021 sa pôvodné rozpočty navýšili o viac ako 24 percent spolu na 65 miliónov eur. Výrazný diel zodpovednosti za nedostatočnú kvalitu rozpočtovania podľa kontrolórov nesie rezort kultúry, ktorý rozpočet schvaľuje, kontroluje a hlavne poskytuje financie na fungovanie divadla.

Kontrolóri zároveň odhalili, že v priebehu 3,5 roka došlo v SND k 36 zmenám organizačnej štruktúry, pričom ani v jednom prípade vedenie divadla nepreukázalo opodstatnenosť týchto zmien kvalifikovanou personálnou analýzou. V tejto súvislosti podľa NKÚ existuje riziko možných súdnych sporov, ktoré do budúcna môžu ešte viac zaťažiť rozpočet divadla.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: