Programový rozpočet nie je využívaný na projektovanie strategického a udržateľného smerovania Slovenska. V tlačovej správe na to upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Strategická forma vytvárania a kontroly napĺňania zámerov verejného rozpočtu podľa kontrolórov funguje napriek dlhoročnej deklarovanej snahe o uplatňovanie pravidiel programového rozpočtovania vo verejnej správe obmedzene.

„Po 20-tich rokoch od naštartovania tvorby štátneho rozpočtu v súlade s princípmi programového rozpočtovania, vláda a ani ministerstvá nevyužívajú jeho hlavnú výhodu, a tou je ucelený pohľad na definovanie a hodnotenie výdavkov štátu i verejných korporácií,“ tvrdí v správe NKÚ.

Aby proces nebol formálny, dôležité je podľa kontrolórov nielen úvodné nastavenie zámerov a cieľov jednotlivých programov, musí sa sledovať aj ich plnenie, monitorovanie a zhodnotenie realizácie celkových zámerov. Tento problém sa týka tak vyhodnocovania rozpočtu v horizonte roka ako aj strednodobých, resp. trojročných plánov, dodali.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: