V septembri rástli spotrebiteľské ceny opäť dvojciferným tempom, keď v medziročnom porovnaní stúpli o 14,2 %. Ako informuje Štatistický úrad SR, najvýznamnejšie výdavkové položky domácností – potraviny a náklady na bývanie vrátane energií – boli v medziročnom porovnaní rekordne drahé. Inflácia od januára minulého roka rastie a dosahuje najvyššie hodnoty od začiatku milénia. Štatistici však upozorňujú aj na pozitívny trend: od apríla vidíme mierne spomaľovanie rastu cien.


Výrazné zdražovanie sa už prejavuje aj na objeme peňazí, ktoré si ľudia na Slovensku ukladajú na účtoch v bankách. Objemy vkladov síce stále rastú, no pomalším tempom. V auguste tohto roka dosiahli celkové vklady obyvateľstva podľa údajov NBS 42,9 miliardy eur, rok predtým to bolo 42,5 miliardy eur. Nárast o 400 miliónov je výrazne nižší, než napríklad medzi rokmi 2020 a 2021 kedy presiahol úroveň 3,3 miliardy eur. Zároveň klesol aj podiel vkladov uložených na bežných účtoch, pre ktoré je charakteristické nulové úročenie. Dá sa teda predpokladať, že za týmto vývojom sú práve zvýšené náklady.

Pre investorov to znamená, že by sa mali riadiť troma zásadami:

  • Nemá zmysel snažiť sa hľadať investičné nástroje, ktoré dokážu poraziť infláciu tu a teraz. Dôležité je, aby výnos prekonal infláciu z pohľadu celkového investičného horizontu. A ten by mal dosahovať minimálne päť rokov pri rizikovejšom portfóliu.
  • Investovať peniaze zo „železnej rezervy“, nie je dobrý nápad. Trhy aktuálne výraznejšie kolíšu. Môže sa tak stať, že ak niekto investuje peniaze, ktoré onedlho vyberie, zaknihuje stratu.
  • Peniaze nad rámec železnej rezervy je lepšie investovať. Pri dvojcifernej inflácii totiž strácajú na hodnote a práve prepad trhov umožňuje nakupovať akcie za lepšie ceny. Stále však platí uvedené vyššie: investovať treba dlhodobo, preto nie je dobré na tento účel použiť financie, ktoré môžem potrebovať už „zajtra“.
Spoliehať sa na investičné zázraky nie je najlepší nápad
Foto: Pexels / Amy T

Vianočné darčeky sa môžu oplatiť skôr

Vysoká miera inflácie sa netýka len zhodnocovania peňazí, ale napríklad aj Vianoc. V okamihu, kedy všetko zdražuje, je rozumné vyraziť na nákup darčekov už skôr. Rozdiel medzi októbrovou a decembrovou infláciou síce nemusí byť zásadný, no dôležitý bude prístup obchodníkov. Neistá ekonomická situácia dáva tušiť, že ľudia budú šetriť a vianočné darčeky budú kupovať menej než po minulé roky. Je tak vysoko pravdepodobné, že si obchodníci budú chcieť prilepšiť a tesne pred Vianocami predávané  produkty zdražia. To by mohlo domácu infláciu opäť rozhýbať smerom nahor.

Autor: Filip Louženský, analytik Portu