Pojazdný dom na kolesách si obľúbilo veľa slovenských dovolenkárov. Keďže majú karavany vlastné evidenčné číslo, podľa slovenskej legislatívy musia mať aj povinné zmluvné poistenie (PZP). Poistenie karavanu pritom nemusí byť len povinné, ale pri častých cestách do zahraničia sa majiteľom odporúča uzatvoriť aj havarijné poistenie. Treba si ale dávať pozor na to, čo je obytné vozidlo a čo obytný príves.

Pri oboch sa zvykne používať pomenovanie karavan. Obytné vozidlo je ale samostatné vozidlo vybavené motorom, na ktoré zväčša stačí vodičský preukaz typu B. Platí to v prípade, že jeho váha je menej ako 3,5 tony. Obytný príves je zase typ prívesného vozíka, ktorý je ťahaný za osobným vozidlom, nie je vybavený motorom a teda bez pripojenia k motorovému vozidlu nie je jeho presúvanie veľmi pravdepodobné.

Riaditeľ divízie neživotného poistenia v spoločnosti Finportal Štefan Fajnor upozorňuje, že vzhľadom k nižšiemu výskytu oboch typov vozidiel v porovnaní s klasickými osobnými vozidlami alebo dodávkami, nie každá poisťovňa vie alebo chce poskytovať takéto poistenie. Keď ho už niektoré poskytujú, každá má podľa jeho slov vlastnú cenotvorbu pre jednotlivé typy vozidiel.

Povinné poistenie karavanu

„Hlavný rozdiel je v možnosti spôsobenia škody. Pri obytnom vozidle, keď spôsobíte škodu tretej osobe, ide úhrada škody z poistenia PZP daného obytného vozidla. Vzhľadom na väčšie rozmery vozidla, a zväčša menšie skúsenosti s vedením takéhoto vozidla je štatisticky vyššia pravdepodobnosť spôsobenia škody tretej osobe a aj preto je poistné na PZP vyššie,“ vysvetľuje riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu.

Pri ťahanom karavane sa zase jedná o poistenie klasického prívesného vozíku. „Ak vznikne škoda pri ťahaní karavanu, sa takáto škoda hradí zväčša z poistenia PZP vozidla ktoré obytný príves ťahalo, čiže nie z PZP obytného prívesu,“ upozorňuje Š. Fajnor. Poisťovňa sa teda nemusí pozerať na to, či je ide o obytný príves alebo klasický vozík.

Existuje ale poistenie karavanu, respektíve obytného prívesu, ktoré slúži na škody spôsobene prívesom v čase, keď nebol pripojený k inému vozidlu a nič ho neťahalo. Š. Fajnor hovorí, že obytný príves môže stáť na šikmej vozovke a z dôvodu nesprávneho zaparkovania a vplyvom gravitácie sa dá do pohybu. Vtedy môže naraziť do iného auta či budovy.

PZP pre obytné vozidlá je podľa manažéra poistenia motorových vozidiel v poisťovni Uniqa Jána Kimmera fixné pre daný druh. Výslednú cenu poistenia môže ovplyvniť ešte škodová história majiteľa vozidla či segmentácia podľa parametrov klienta. Ide napríklad o to, z ktorého regiónu pochádza. Cena za obytný príves je podľa J. Kimmera navyše nízka, pretože oproti obytnému vozidlu nemá motor a je ľahší.

Povinné poistenie karavanu či iných obytných vozidiel pritom poskytujú viaceré poisťovacie domy na trhu. Iné sú len ceny a podmienky.

Poistenie karavanu
Poistenie karavanu pritom nemusí byť len povinné, ale odporúča sa aj havarijné poistenie. (Ilustračné foto: Polícia SR)

Havarijné poistenie aj podľa značky

Rovnako ako povinné poistenie karavanu aj pri havarijnom poistení sa odlišuje podľa prístupy poisťovní k obytnému vozidlo a obytnému prívesu. Tento produkt tiež poskytujú len vybrané poisťovne. Havarijné poistenie obytných vozidiel sa takisto vypočíta podľa segmentačných kritérií, hlavným kritériom je však obstarávacia cena a továrenská značka. Ceny opráv a náhradných dielov od rôznych výrobcov vozidiel sa totiž môžu líšiť.

„Pri každom havarijnom poistení ma veľký vplyv na cenu hodnota poisťovaného obytného vozidla, ako aj hodnota obytného prívesu. Jednotlivé poisťovne majú rôznu sadzbu, zľavy a cenotvorbu ponúk havarijného poistenia, ako aj samotných podmienok, čo dané poistenie kryje a čo majiteľ alebo držiteľ musí splniť, aby mu po poisťovňa v prípade udalosti vyplatila poistné,“ vysvetľuje Š. Fajnor.

Havarijné poistenie potom môže kryť vozidlo ako aj jeho súčasti, ktoré sú s nim pevne spojené ako napríklad nábytok, drez, sprchovací kút a podobne. Všetko závisí od vybavenia daného karavanu. Poisťovne, ktoré havarijnú poistku na karavan poskytujú, ale môžu ponúkať aj pripoistenie na dodatočnú výbavu. Ide napríklad o televíziu, gril, rybárske náčinie a podobne.

J. Kimmer dodáva, že v tomto prípade musí byť všetko uložené vo vnútri obytného vozidla, nie na streche alebo na zadnej časti auta. Ak sú napríklad vzadu na držiaku pripevnené kolesá alebo na streche surf či kajak, poistenie sa v takom prípade na to môže vzťahovať len pri pripoistení batožiny k havarijnej poistke. Poisťovací dom sa môže pozerať aj to, či boli veci mimo karavanu poškodené alebo ukradnuté cez deň či v noci.

Poistka je pri biznise drahšia

O cene poistky pri karavanoch ešte rozhoduje účel ich využitia. „Keď máte takéto vozidlo na obchodné účely, čiže napríklad prenájom ďalším osobám, je to pre poisťovne oveľa väčšie riziko ako keď rovnaké vozidlo vlastníte len na súkromné účely a teda aj poistné, čiže to, čo klient platí poisťovni, bude vyššie,“ upozorňuje Š. Fajnor.

Ale ak majiteľ uzatvára poistenie a plánuje vozidlo aj požičiavať či prenajímať, musí to poisťovni oznámiť, aby mohla podľa toho upraviť sadzbu. Sadzba sa potom môže riadiť aj tým, či vozidlo počas pôžičky riadi jeden vodič alebo či sa striedajú. Niektoré poisťovacie domy ale poskytujú napríklad zľavu na poistenie v prípade, ak sú karavan alebo príves využívané výhradne na súkromné ​​účely.

Pri požičiavaní obytného auta alebo karavanu by mal majiteľ preukázať a poskytnúť nájomcovi aj zelenú kartu k vozidlu, prípadne aj potvrdenie o zaplatení poistky. Poistenie karavanu totiž musí na ceste pri kontrole preukázať jeho vodič.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: