Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v septembri medzimesačne o osem stotín percentuálneho bodu na úroveň 6,06 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v tlačovej správe. Úrady práce vyraďujú z evidencie občanov, keď si nájdu prácu alebo ak nemajú záujem o nájdenie zamestnania a s úradom nespolupracujú, prípadne z iných zákonom stanovených dôvodov.


Od júla do septembra vzrástol pomer občanov, ktorých úrady vyradili pre vznik pracovného pomeru zo 46 percent na 57 percent. Zároveň kleslo percento ľudí, ktorých úrady museli vyradiť z evidencie pre nespoluprácu na 2,5 percenta. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie pribudlo viac ako tritisíc ľudí vo veku do 29 rokov.

Nárast spôsobil prílev tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Kým v auguste evidovali úrady 4 477 absolventov, v septembri ich bolo už 8 011.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: