Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v decembri úroveň 6,76 percent, zároveň sa stále vo všetkých okresoch Slovenska drží pod 20 percent. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla len mierne, a to o 0,12 percentuálneho bodu (p.b). Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v tlačovej správe.


Medziročne poklesla o 0,81 p. b. (7,57 % v decembri 2020). Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, bol v závere minulého roka na úrovni 182 760. V medziročnom porovnaní došlo k poklesu o 24 424 osôb. Na trhu práce sa v decembri uplatnilo 7 575 uchádzačov o zamestnanie.