Na konci októbra dosiala miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 5,9 %. Prvýkrát od začiatku pandémie sa tak dostala pod 6-percentnú hranicu. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.


Na Slovensku je aktuálne 160 266 nezamestnaných, ktorí môžu nastúpiť do práce. Úrady práce zároveň evidujú takmer 83-tisíc voľných pracovných miest, z nich je najviac v Bratislavskom kraji.

„Tento mesiac prekonala nezamestnanosť dva podstatné míľniky. Celkovo klesla pod šesť percent a vo všetkých krajoch je už pod desiatimi percentami,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Najvýraznejšie klesla nezamestnanosť v Bratislavskom kraji. Medziročne klesla o 1,36 percentného bodu a medzimesačne o 0,25 percentného bodu na 3,25 %. Spomedzi okresov sa medzimesačne nezamestnanosť najviac znížila v Senci, kde klesla o 0,86 percentuálneho bodu na 3,95 percenta.

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák vraví, že napriek poklesu nezamestnanosti sa jej vývoj nedá hodnotiť pozitívne. „Nadol ju tlačia najmä tradičné sezónne faktory. Po ich zohľadnení sa pokles nezamestnanosti už zastavil a naopak sezónne očistená miera nezamestnanosti posledné 3 mesiace pozvoľna narastala. Stále tak ostáva približne 1 percentuálny bod nad úrovňou spred vypuknutia pandémie,“ povedal Ľ. Koršňák.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: