Počet ľudí bez práce v priebehu druhého štvrťroka 2022 medziročne klesol o desať percent, nezamestnaných bolo takmer 170-tisíc. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Trend úbytku nezamestnaných pokračoval už štvrtý štvrťrok za sebou. Miera nezamestnanosti uvádzajúca podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb podľa štatistikov predstavovala 6,1 percenta, medziročne sa znížila o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.).


Väčšinu spomedzi nezamestnaných, takmer 111-tisíc osôb, tvorili ľudia bez práce dlhšie ako rok. Medziročne ich počet vzrástol o 10,7 percenta. Podiel dlhodobo nezamestnaných dosiahol 65 percent a bol výrazne vyšší ako pred rokom, kedy táto skupina ľudí tvorila 53 percent z celkového počtu nezamestnaných. Krátkodobá nezamestnanosť medziročne klesla o tretinu, naďalej však bolo bez práce kratšie než 12 mesiacov ešte 59-tisíc osôb.

V priebehu roka sa prejavil úbytok nezamestnaných vo všetkých vekových skupinách s výnimkou vekovej kategórie ľudí pred dôchodkom (60 a viac rokov). Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, obchode a v stavebníctve. Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných klesol vo všetkých krajoch Slovenska.

Relatívne najviac nezamestnaných ubudlo v Trnavskom kraji (úbytok o 36,1 %) a v Žilinskom kraji (o 19,9 %). Najviac nezamestnaných bolo naďalej v Prešovskom kraji (vyše 45-tisíc osôb), v Košickom kraji (vyše 38-tisíc osôb) a v Banskobystrickom kraji (vyše 28-tisíc osôb).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: