Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca septembra, dostanú v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Informácie o odvodoch živnostníkom poisťovňa zašle automaticky, nemusia o nič žiadať.


Dozvedia sa z nich, či im od 1. októbra tohto roka vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň v nich nájdu informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Spolu ide o 62 229 osôb.

Sociálna poisťovňa všetky dôležité informácie zašle poštou alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú) do 20. októbra tohto roka. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za mesiac október so splatnosťou do 8 . novembra.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: