Národná banka Slovenska (NBS) odobrala obchodníkovi s cennými papiermi Zenit Capital povolenie na poskytovanie investičných služieb. Firma mala podľa centrálnej banky porušiť viacero ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.


Centrálna banka spoločnosti Zenit Capital okrem iného vyčíta, že pri niektorých operáciách nevykonala opatrenia na eliminovanie zvýšeného rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, keďže išlo o obchody, ktoré vzhľadom na nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov a svoju nezvyčajnú povahu mali znaky neobvyklej obchodnej operácie.

Spoločnosť podľa NBS tieto neobvyklé obchody neohlásila Finančnej spravodajskej jednotke Prezídia Policajného zboru SR, napriek tomu, že napĺňali znaky neobvyklej obchodnej operácie.

V ďalšom prípade sa centrálnej banke nepáčilo napríklad to, že firma Zenit Capital, nevykonala zvýšenú starostlivosť , aj keď vyhodnotila profil klienta ako rizikovo zvýšený z geografického hľadiska. Firma zároveň podľa NBS neposúdila v rámci priebežného monitorovania obchody ako rizikové, „aj keď jednoznačne predstavovali zvýšené AML riziko, keďže boli vykonané na základe zmlúv, ktorých predmet bol zo strany účastníka konania nepreskúmateľný, nejasný a neurčiteľný a ekonomický účel transakcie nebol zrejmý, vzhľadom k tomu, že v zmluvách chýbali niektoré údaje potrebné na finančné vysporiadanie obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim a taktiež v dokumentácii k obchodom neboli predložené ďalšie dokumenty (potvrdzujúce existenciu dlhu medzi zmluvnými stranami), ktoré by preukazovali ekonomický účel týchto obchodov.“

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: