Po dvadsiatich rokoch dôjde k zvýšeniu financií na prevádzku škôl o 23 percent. Upozornilo na to ministerstvo školstva. Celkovo je normatív na prevádzku škôl v prenesenom výkone 216 miliónov eur ročne. Už tento rok pôjde vďaka zvýšeniu o 50 miliónov eur na sumu 266 miliónov eur. Vyplynulo to z rokovania s predsedom vlády a ministerstvom financií.


Ministerstvo školstva zároveň v najbližších dňoch spustí zber údajov zo škôl, ktoré sú v prenesenom výkone, na kompenzáciu nedoplatkov energií za vlaňajšok. V tomto zbere budú dofinancované školy, ktoré dostávajú až v tomto čase vyúčtovacie faktúry za energie za rok 2022. Následne túto celkovú sumu nedoplatkov rezort školstva obratom odošle školám, aby mohli uhradiť nedoplatky z minulého roka.

Proces bude pokračovať tým, že na začiatku februára ministerstvo školstva spustí zber údajov za január 2023 opäť pre školy v prenesenom výkone. Ide o základné, stredné, či špeciálne školy a všetky ich súčasti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: