Ministerstvo financií uvoľnilo nad rámec schváleného rozpočtu 30 miliónov eur pre regionálne školstvo. Tieto peniaze sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií.


„Suma 30 miliónov eur bola uvoľnená na základe kvantifikácie výdavkov jednotlivých škôl, ktorú si MF SR dodatočne vyžiadalo od príslušného rezortu. Časť prostriedkov bude poskytnutých vo forme dotácie na prenesený výkon štátnej správy obciam a časť VÚC,“ informovalo ministerstvo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: