Daňové subjekty dostanú oznámenie o  indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. júna tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. februára 2022. Informovala o tom Finančná správa SR. Lehoty sa posúvajú na základe nedávno schválenej novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorá novelizovala aj daňový poriadok.


Upravil sa aj dátum zverejnenia zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, a to najneskôr do 30. septembra 2022. Hodnoteniu zo strany finančnej správy nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale len tie, ktoré sú podnikateľmi.

Čiže právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky. Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré majú pridelenú príslušnú právnu formu, nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov, k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii.

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na vysoko spoľahlivé, spoľahlivé, nespoľahlivé a nehodnotené.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)