Slovenskí podnikatelia pri hodnotení prvého polroka 2022 vnímajú najväčšie zhoršenie situácie v oblasti stability cien (94 %). Vyplýva to z Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý zastrešuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Druhé najväčšie zhoršenie nastalo podľa 85 percent opýtaných podnikateľov v udržateľnosti verejných financií a efektívnosti hospodárenia štátu.


Viac ako 36 percent z nich dokonca hodnotí tento posun ako extrémny, čo je najvyššia hodnota spomedzi pätnástich skúmaných oblastí. Treťou oblasťou, v ktorej sa situácia za prvých šesť mesiacov tohto roka posunula smerom k horšiemu, je podľa prieskumu politická kultúra a funkčnosť politického systému (84 %).

Nadpolovičná väčšina opýtaných podnikateľov pociťuje za uplynulé obdobie roka 2022 aj zhoršenie v oblasti stability dodávok a kvality výrobných vstupov (74 %), v dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily či v prístupe k finančným zdrojom ako úvery a pod. (53 %).

Najvýraznejšie zlepšenie situácie v prvej polovici tohto roka vnímajú podnikatelia v oblasti úrovne korupcie na úradoch (26 %). Nasleduje funkčnosť štátnych inštitúcií, kde sa situácia posunula smerom k lepšiemu podľa názoru 21 percent účastníkov prieskumu. Zlepšenie nastalo podľa nich aj v oblasti byrokracie, prieťahov v konaní na úradoch a výkazníctve (18 %).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: