Napriek tomu, že v minulosti bolo poistenie automobilov dlhodobo stratové, posledné dva roky poisťovne vykázali pri tomto poistení zisk. Uviedla do Národná banka Slovenska v Správe o finančnej stabilite.


Kombinovaný ukazovateľ poistenia áut, teda povinného zmluvného a havarijného poistenia, sa po započítaní povinného odvodu ministerstvu vnútra a príspevku Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP) vlani rovnal hodnote 95,3 %. Po očistení o mimoriadne náklady na dotvorenie rezervy SKP by podľa centrálnej banky poklesol na 90,4 %.

Kombinovaný ukazovateľ porovnáva prijaté poistné s vyplatením poistným a ďalšími nákladmi spojenými s daným produktom. Ak by bol kombinovaný ukazovateľ na úrovni 100 percent, znamenalo by to, že náklady poisťovne spojené s daným produktom sú rovnaké ako suma, ktorú poisťovňa vybrala na poistnom. Ak je kombinovaný ukazovateľ vyšší ako 100 percent, náklady na produkt prevyšujú prijaté poistné, produkt je preto stratový. A ak je pod úrovňou 100 percent, je zase v zisku.

Dobrý výsledok poisťovní pri poistení automobilov možno podľa NBS do istej miery spájať s obmedzením dopravy počas pandémie, a teda aj nižším počtom dopravných nehôd. Podľa centrálnej banky nie je zatiaľ jasné, či sú
aktuálne trendy dlhodobo udržateľné, alebo sa po pandémii obnovia straty z tohto odvetvia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: