Urgentné príjmy slovenských nemocníc hlásia každé leto stovky detských pacientov, ktorí sa zranili na trampolíne, pričom viac ako tretinu úrazov tvoria zlomeniny. Zvýšený počet hlásení úrazov detí pri skákaní na trampolíne eviduje aj poisťovňa Uniqa. Ide najmä o deti v predškolskom veku a rodičia hlásia najmä zlomeniny horných a dolných končatín, pomliaždeniny ale aj zranenia krčnej chrbtice.


V prípade takýchto úrazov majú deti nárok na odškodné, pokiaľ majú v rámci životného poistenia úrazové pripoistenie. So zvyšujúcim sa percentom trvalých následkov sa môže znásobovať aj plnenie. Ak by dieťa bolo hospitalizované viac dní, jednorazovo sa vypláca aj suma podľa počtu dní strávených v nemocnici.

Poistenie kryje aj čas nevyhnutného liečenia po úraze či chirurgický zákrok a hospitalizáciu. K úrazovému a zdravotnému poisteniu môže mať dieťa aj ošetrovateľský servis a pripoistenie zlomenín kostí zdarma. Súčasťou poistky je aj asistenčná služba a v rámci pripoistenia je možné kryť aj výdavky na nadštandardnú izbu v nemocnici, dopravu do zdravotníckeho zariadenia alebo domácu návštevu lekára.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: