Zdravotná poisťovňa Union zostavila rebríček najčastejších detských úrazov a poranení, pri ktorých je potrebné ošetrenie lekárom.

Na prvom mieste je poranenie končatín. V priebehu jedného roka lekári ošetrili až 14 500 detí poistených v Unione.

Druhé miesto obsadili poradenia hlavy. Pri nich Union zaznamenal v priebehu roka 5 937 ošetrení.

Treťou najčastejšou príčinou, pri ktorej je potrebný zásah lekára, je podľa Unionu cudzí predmet v tele. Najčastejšie s týmto problémom zápasia deti do troch rokov. Za minulý rok poisťovňa eviduje 886 detí, ktoré potrebovali pomoc lekára.

Nasledujú popáleniny a poleptania, uštipnutie hmyzom a a úpal a prehriatie.