Ak sa medzi zásielkami určených na leteckú prepravu vyskytne zásielka s nedovoleným obsahom, z prepravy sa musia vylúčiť. Upozornila na to hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková s tým, že o zásielke potom pošta informuje príslušné orgány verejnej správy.


V zásielkach je zakázané posielať napríklad omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky, výbušniny, muníciu, zápalné kvapaliny, strelné zbrane, nože a podobne. Zakázané sú tiež živé zvieratá, rastliny, ďalej zásielky, ktoré môžu ohroziť život a zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie. Zakázané sú aj urážlivé či hanlivé zásielky. Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny sú povolené zasielať len v poistených balíkoch.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: