Po zistení nebezpečných zásielok v Španielsku pôvodom z Ukrajiny Slovenská pošta v spolupráci s colným úradom od 2. decembra tohto roka pristúpila k zvýšenej kontrole poštových zásielok vstupujúcich na územie Slovenska z Ukrajiny.


Kontrola röntgenom je preventívnym opatrením na zamedzenie prípadného vstupu zásielok s nebezpečným obsahom do siete Slovenskej pošty.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: