Firmy, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, musia do 20. októbra tohto roka Sociálnej poisťovni doručiť vyhlásenia k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiace august, september a október tohto roka. Informovala o tom Sociálna poisťovňa s upozornením, že vyhlásenia podané po tejto lehote nebude môcť akceptovať.


Za spomínané mesiace potravinári zaplatili poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou vratiek automaticky a bez nutnosti podania žiadosti. Za mesiace október tohto roka až január budúceho roka bude zamestnávateľ platiť už znížené poistné po schválení štátnej pomoci za daný mesiac.

Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je aj to, že potravinári predložia výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v lehote splatnosti poistného.

Termíny podávania vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci:

MesiacLehota na podanie vyhlásenia
august 2023od 25. septembra do 20. októbra 2023
september 2023od 25. septembra do 20. októbra 2023
október 2023od 25. septembra do 20. októbra 2023
november 2023od 1. do 20. novembra 2023
december 2023od 1. do 10. decembra 2023
január 2024od 1. do 10. decembra 2023
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: