Potravinári si už môžu uplatňovať odvodovú úľavu, postup aj formulár zverejnila Sociálna poisťovňa v eSlužbách. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe. Aj keď bola odvodová úľava schválená už dávnejšie, čakalo sa ešte na schválenie schémy štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a v potravinárskom zo strany Európskej komisie.


Za august a september ale ešte zamestnávatelia zaplatia poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou takzvaných vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného.

Za október tohto roka až január budúceho roka budú potravinári, po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou, platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac.

Zamestnávatelia tak budú od augusta 2023 do januára 2024 platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Naďalej ale budú mať vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa. Firmy nebudú platiť poistné z vymeriavacieho základu za mesiac najviac v sume 700 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: