Sociálna poisťovňa bude musieť odvodovú úľavu pre zamestnávateľov v potravinárstve a v živočíšnej výrobe upraviť ako štátnu schému pomoci, ktorá podlieha schvaľovaciemu procesu Európskej komisie (EK). Poisťovňa na to upozornila v tlačovej správe.


Podozrenie, že v prípade legislatívnej úpravy môže ísť o štátnu pomoc, bolo obsiahnuté v stanovisku ministerstva práce a aj v zásadných pripomienkach Protimonopolného úradu SR, ktorý odporúčal legislatívnu novinku preveriť s EK. Sociálna poisťovňa preto začala po schválení novely v spolupráci komunikovať s EK. Podľa EK je potrebné, aby Sociálna poisťovňa ako poskytovateľ tejto pomoci pripravila návrh schémy štátnej pomoci, ktorá určí podrobné pravidlá jej uplatňovania v praxi.

„V prípade, ak by sme tak neurobili a dodatočne by sa preukázalo, že Sociálna poisťovňa poskytuje nedovolenú štátnu pomoc, potravinárske subjekty by museli pomoc vrátiť, a to aj s úrokmi a penále. Za správnu implementáciu novely zákona v praxi zodpovedá Sociálna poisťovňa, a toto riziko eliminuje práve rokovaním s EK v záujme ochrany samotných potravinárov,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

V súčasnosti nie je potrebné zo strany potravinárov kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Informácie o ďalšom postupe zverejní v priebehu augusta. Proces odvodovej úľavy bude možné zahájiť až po odsúhlasení schémy EK a jej zverejnení v Obchodnom vestníku.

Zamestnávatelia budú môcť po schválení platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Naďalej však bude mať vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa. Firmy nebudú platiť poistné z vymeriavacieho základu za mesiac najviac v sume 700 eur. Odvodová úľava bude platiť šesť mesiacov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: