Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe nebudú musieť šesť mesiacov platiť časť sociálnych odvodov za svojich zamestnancov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá začne platiť na začiatku augusta tohto roka. Prvýkrát nebude zamestnávateľ platiť poistné za august a naposledy za január budúceho roka.


Zamestnávatelia budú v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Naďalej však bude mať vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa. Firmy nebudú platiť poistné z vymeriavacieho základu za mesiac najviac v sume 700 eur.

Ak ide o zamestnávateľa, ktorého zamestnanec si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku 200 eur, alebo odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci 605,50 eur, tak poistné neplatí z rozdielu sumy 700 eur a odvodovej úľavy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: