Vysoká inflácia odkrajuje z reálnych príjmov obyvateľstva. Keďže inflácia rastie rýchlejšie ako platy, ľudia si za svoje mzdy môžu dovoliť kúpiť menej tovarov a služieb. Podľa aktuálneho prieskumu Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS) inflácia kriticky ovplyvnila hlavne nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva, ale zasahuje už aj ďalšie. Tento stav môže zvýšiť nielen zadlženosť, ale aj skomplikovať splácanie finančných záväzkov.


Asociácia upozorňuje, že inflácia a dlhy sú úzko prepojené. Ak ľuďom rastú výdavky, môže sa stať, že im nezostane dosť peňazí na to, aby splácali svoje záväzky.

Z prieskumu ASINS vyplýva, že až 50 percent ľudí pod vplyvom inflácie muselo obmedziť svoje výdavky. Takisto polovica respondentov priznala, že nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu. „Tá situácia rozdielne dopadá na rôzne skupiny obyvateľstva. Kritická sa ukazuje hlavne v nízkopríjmových skupinách obyvateľstva, ktoré najviac pociťujú dopad najmä zvyšovania cien potravín. Znepokojujúce je však to, že hlbšie do vrecka začínajú mať už aj v ďalšie skupiny obyvateľstva. Až 13 percent Slovákov hovorí, že sa im zvýšilo zadlženie a to je pomerne vysoké číslo,“ vraví prezident ASINS Martin Musil.

Asociácia očakáva, že veľa ľudí sa pre súčasnú situáciu môže ocitnúť v exekúcii či v problémoch so splácaním dlhov. „V posledných rokoch sa vymožiteľnosť pohľadávok výrazne znížila a to jednak rôznymi legislatívnymi zmenami, ale aj samotný systém exekučného konania sa po jeho úprave v roku 2017 stal výrazne neefektívnejším. Vnímame, že čoraz viac ľudí, ktorí sa dostali do finančných problémov, sa rozhodlo rezignovať na mimosúdne riešenie svojich dlhov a čakajú na súdne či exekučné konanie, čo má za následok zbytočné zvyšovanie ich dlhov. Táto situácia je do značnej miery spôsobená jednak nešťastným nastavením osobného bankrotu na Slovensku, ale aj mylným presvedčeným časti obyvateľstva, že im raz niekto ich dlhy odpustí v rámci nejakej amnestie,“ hovorí Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

Podľa asociácie, ak sa niekto dostane do finančných problémov, nemal by sa báť kontaktovať svojho veriteľa alebo inkasnú agentúru. ASINS tvrdí, že dôležité je včas komunikovať. Vtedy sa zvyčajne podarí nájsť riešenie, napríklad v podobe dohody o splátkovom kalendáre. Dôležité podľa asociácie je, aby sa pohľadávka ďalej nezvyšovala a dlžník sa vyhol exekúcii či osobnému bankrotu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: