Priemerná výška poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia (PZP) sa od roku 2015 zvýšila o vyše 50 percent. Vyplýva to zo štatistík poisťovne ČSOB. Do nárastu výšky poistného plnenia sa premietli ceny náhradných dielov a prác spojených s opravou vozidla po škodových udalostiach.


„Aj na údajoch Štatistického úradu SR vidíme, že ceny náhradných dielov na osobné vozidlá len od začiatku tohto roka rastú šesť až osempercentným medziročným tempom, pričom svedkami rastu sme boli už aj vlani. Ešte výraznejší medziročný rast vidíme pri cenách prác spojených s údržbou a opravou vozidiel, len od vlaňajška od štyroch do 20 percent,“ vysvetľuje v tejto súvislosti riaditeľ odboru likvidácie neživotného poistenia z ČSOB Milan Černák.

V prípade havarijného poistenia nárast poistného plnenia od roku 2015 dosahuje 39 percenta. V prípade PZP, v porovnaní s výškou priemernej škody vrátane škôd na zdraví s rokom 2015, predstavuje nárast úroveň 54 percent.

Poisťovňa tiež upozorňuje, že vyššie náklady vstupujú ako jedna z premenných aj do cenotvorby produktov poistenia, aby bola zaistená schopnosť pokrývať spôsobené škody. Ceny PZP a havarijného poistenia sa pritom upravujú pravidelne – tak smerom nahor, ako aj nadol. Do výslednej ceny vstupuje okrem nákladov spojených s opravami aj technické parametre vozidla, rizikovosť vodiča alebo vodičky či celková škodovosť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: