Priemyselná produkcia v júni 2022 medziročne poklesla o 5,7 percenta, bol to už štvrtý mesiac od začiatku roka, kedy si kľúčové odvetvie ekonomiky pripísalo nižší výkon ako pred rokom. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Posúdenie výkonu odvetia v dlhšom časovom období, napríklad s rovnakým obdobím pred pandémiou, podľa štatistikov umožňuje porovnanie s priemerom v bázickom roku 2015.

„Aktuálne slovenský priemysel v júni vyprodukoval o 12 percent väčšiu hodnotu ako priemerne v roku 2015. Bol to však nižší výkon ako v júni 2019 (pred pandémiou), kedy bola produkcia o 14,1 percenta nad priemerom bázického roka 2015,“ uvádza Štatistický úrad.

Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení) väčšina, až osem odvetví, zaznamenala medziročný pokles. Vyššiu produkciu ako pred rokom malo len sedem odvetví. V mínusovom vývoji sa počas šiesteho mesiaca ocitli rozhodujúce štruktúry slovenského priemyslu.

Najvýznamnejšie ovplyvnil pokles produkcie v dodávke elektriny, plynu, pary o 30,4 percenta a pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o šesť percent. Ďalej na treťom mieste bol vplyv spomalenia o viac ako štvrtinu vo výrobe počítačov a elektroniky a pokles o 6,7 percenta vo výrobe kovov a kovových konštrukcií. Výrazný medziročný pokles takmer o 29 percent bol aj vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: