Priemyselná produkcia v máji 2022 po troch mesiacoch medziročného poklesu stúpla o 1,1 percenta. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Posúdenie skutočného stavu výkonu odvetia v čase rôznych výkyvov počas dvoch rokov reakcií na pandémiu podľa štatistov ponúkajú ukazovatele dlhodobého porovnania.


Aktuálne v máji slovenský priemysel vyprodukoval o 11,9 percenta väčšiu hodnotu ako bol priemer mesiacov v bázickom roku 2015. Pred rokom v máji to bola o 10,7 percenta vyššia hodnota ako v mesačnom priemere roku 2015.

Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu medziročný pokles produkcie zaznamenalo aktuálne päť odvetví a desať bolo v raste. V mínusovom vývoji však pokračovali dve podielovo významné odvetvia slovenského priemyslu, a to dodávka elektriny a plynu a tiež výroba koksu a ropných produktov.

Naopak, po štyroch mesiacoch prehlbujúceho sa poklesu kľúčovej výroby dopravných prostriedkov nastal obrat a výroba automobilov napriek pretrvávajúcim problémom s dodávkami komponentov vzrástla medziročne o 10,3 percenta. Najvýraznejšie tak ovplyvnila celkový vývoj priemyslu v máji tohto roka.

Aktuálny výsledok významne ovplyvnil aj rast vo výrobe elektrických zariadení o 21,1 percenta, či výrobe strojov a zariadení o 3,7 percenta. K lepšiemu výkonu priemyslu podľa štatistov pomohla tiež o 2,8 percenta vyššia výroba kovov.

„Skutočnosť, že priemysel nedokázal ešte výraznejšie zvýšiť svoju produkciu v porovnaní s minulým rokom ovplyvnil najmä výrazný pokles v dodávke elektriny a plynu o 27,1 percenta a o viac ako pätinu nižšia výroba koksu a ropných produktov. Pokles na úrovni 16,9 percenta zaznamenala aj výroba počítačov a elektroniky,“ dodal Štatistický úrad SR.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: