Počas pandémie na Slovensku vzrástol počet ľudí, ktorých ohrozuje príjmová chudoba. Vlani bol takto ohrozený každý ôsmy obyvateľ Slovenska, čo predstavuje 660-tisíc ľudí. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).


Miera rizika chudoby pritom prvýkrát vzrástla vo všetkých krajoch, najviac v Prešovskom. „Aktuálne dáta EU SILC 2021 zohľadňujú príjmy za celý rok 2020, prejavujú sa tak dopady prvého roka pandémie na príjmovú chudobu. Po piatich rokoch zlepšovania situácie miera rizika chudoby vzrástla o 0,9 percentuálneho bodu a dostala sa na úroveň z roku 2018. Nejde však o výrazné zhoršenie situácie,“ vraví riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR Róbert Vlačuha.

Keďže suma, ktorá určuje hranicu chudoby medziročne klesla, znamená to, že celkové príjmy ľudí za rok 2020 klesli. V domácnosti, v ktorej je len jedna dospelá osoba, predstavoval pokles hranice príjmovej chudoby 11 eur na 424 eur mesačne. V prípade úplnej rodiny s dvomi deťmi bola hranica chudoby na úrovni 890 eur mesačne, čo je 24 eur menej ako rok predtým.

Pri porovnaní jednotlivých vekových skupín sú najohrozenejšie deti mladšie ako 18 rokov. Až takmer každé šieste dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Počas pandémie sa podiel detí ohrozených chudobou medziročne zvýšil zo 17 na 17,6 percenta.

„Pod hranicou príjmovej chudoby žilo takmer dvojnásobne viac detí ako dôchodcov. Deti tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu osôb ohrozených príjmovou chudobou na Slovensku,“ povedal R. Vlačuha.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: