Slovenskú asociáciu poisťovní (SLASPO) bude od 1. júla tohto roka ako generálny riaditeľ viesť Martin Kaňa. Vo funkcii nahrádza Jozefínu Žákovú, ktorá zo SLASPO odchádza po 15 rokoch aktívneho pôsobenia. Asociácia o tom informovala na svojej webovej stránke.

M. Kaňa ja absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci pracovného života pôsobil v bankovom sektore a viedol spoločnosť obchodujúcu s cennými papiermi. V poisťovníctve už pôsobil ako predseda predstavenstva poisťovne Slovenskej sporiteľne.

Od roku 2018 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: