Priemyselná produkcia na Slovensku vo februári tohto roka medziročne poklesla o 4,7 percenta a medziročne nižší výkon kľúčového odvetvia slovenskej ekonomiky pretrvával už piaty mesiac za sebou. Priemysel však utlmil tempo svojho vyššieho zaostávania, ktoré sa prejavilo v decembri a januári.


Celkovo z 15 sledovaných odvetví slovenského priemyslu mala väčšina nižší výkon ako v rovnakom mesiaci pred rokom. V rámci priemyselnej výroby však najvýznamnejší vplyv mal rast rozhodujúcej výroby dopravných prostriedkov o 5,8 percenta, ktorý v značnej miere utlmil súhrnný vplyv poklesov ďalších odvetví.

Ďalej však nasledovali vplyvy série poklesov, najmä zníženie vo výrobe z gumy a plastu o 12 percent (príspevok -1,21 p. b.), ako aj vysoký viac ako tretinový prepad (o takmer 37 %) v podielovo menej významnej chemickej výrobe (príspevok -0,77 p. b.). Ďalej nasledovali vplyvy štvrtinových prepadov vo výrobe počítačov, ako aj v produkcii koksu a ropných produktov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: