Priemyselná produkcia na Slovensku vlani medziročne poklesla o 4,7 percenta; priemysel zvýšil svoje zaostávanie prejavujúce sa v posledných mesiacoch. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Celkovo z 15 sledovaných odvetví slovenského priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení) v súhrnnej bilancii za 12 mesiacov väčšina medziročne spomalila.


Významnejší vplyv na celkový výkon priemyslu mal za celý rok pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o 3,1 percenta. Výroba dopravných prostriedkov prispela k celoročnej bilancii hodnotou 0,72 percentuálneho bodu (p. b.) k celkovému výsledku odvetvia. Nasledoval vplyv poklesu v rámci celoročného súhrnu vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 5,7 percenta (príspevok -0,66 p. b.).

Z hľadiska celoročnej hodnoty na treťom mieste bol pozitívny vplyv zvýšenia produkcie vo výrobe elektrických zariadení o 8,1 percenta (príspevok +0,57 p. b.). Priemysel tlmilo tiež mierne medziročné spomalenie gumárenského priemyslu vrátane výroby plastov a takmer 9 % pokles vo výrobe počítačových, elektronických výrobkov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: