Slovenskú populáciu v najvyššej miere znepokojuje inflácia (45 %) a s ňou spojené sociálne nerovnosti (38 %). Vyplýva to z prieskumu zameraného na spotrebné nálady obyvateľov, ktorý v júli tohto roka realizovala agentúra Ipsos.


Slováci najintenzívnejšie pociťujú rast cien potravín a nealkoholických nápojov, ubytovacích a stravovacích služieb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ľudia najviac pociťujú zdražovanie v poštových a telekomunikačných službách a pri rekreácii a kultúre. Naopak, pri cenách za bývanie je možné pozorovať pokles.

Trojicu najčastejších obáv uzatvára kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti (33 %) a v tesnom závese nasleduje obava z vojenského konfliktu (31 %). Približne pätinu tiež znepokojuje morálny úpadok spoločnosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: