Sociálna poisťovňa od júla zvýši sumy minimálneho dôchodku, po novom ho bude poberať viac dôchodcov. Poisťovňa o tom informoval v tlačovej správe s tým, že že zvyšovanie priniesla novela zákona o sociálnom poistení. Podľa nej sa menia sumy minimálneho dôchodku aj spôsob určenia jeho sumy.


Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia bude od júla stanovená na 136 percent sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o dve percentá za 31. až 39. rok, o tri percentá za 40. až 49. rok, o päť percent za 50. až 59. rok, o sedem percent za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia, ktorý sa na minimálny dôchodok hodnotí.

Výška minimálneho dôchodku sa naviaže na sumu životného minima, ktoré bude určené od 1. júla tohto roka. O nových sumách minimálneho dôchodku bude Sociálna poisťovňa včas informovať. O prepočet dôchodkov ju netreba žiadať, urobí tak automaticky a dôchodcovia, ktorých sa zmena týka, dostanú z poisťovne rozhodnutia o zvýšení koncom júna a v júli.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: