Sociálna poisťovňa začala s distribúciou informačných listov o povinnom vstupe do druhého piliera. Tí prvopoistenci, ktorých sa táto nová povinnosť týka a vstúpili do systému sociálneho poistenia po 1. máji tohto roka, dostanú rozhodnutie poštou alebo do eSchránky. V máji ich bolo asi 4 500. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.


Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť druhom pilieri takto automaticky, zostane možnosť do dvoch rokov z neho vystúpiť ale zmeniť DSS.

Prvopoistenci si v obálke k povinnému vstupu nájdu oznámenie o dátume vzniku poistenia a sporenia, kontaktné údaje dôchodkových správcovských spoločností, z ktorých si sporiteľ môže vybrať, ďalej zákonnú lehotu na tento výber, informáciu o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou, ak si sporiteľ v určenej lehote nevyberie sám, informáciu o možnosti vystúpiť zo sporenia a zákonnú lehotu na výstup a prílohy, ktoré môže na vystúpenie použiť. V liste nájdu aj postup k aktivácii Elektronického účtu poistenca.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: