Reálna spotreba slovenských domácností sa napriek rekordnej inflácii do konca roka 2022 neprepadla. Množstvo tovarov a služieb, ktoré si ľudia zakúpili, rástlo, i keď príjmy obyvateľov po zohľadnení inflácie stagnovali. V porovnaní s obdobím pred pandémiou, ľudia spotrebovali objemovo menej tovarov a služieb len počas pandemických lock-downov, no nie v časoch vyššej inflácie od júna 2021. Na základe svojich údajov na to upozornila Národná banka Slovenska (NBS).

Ľudia si boli ochotní v prospech spotreby vlani odkladať menej peňazí z ich príjmov, čím miera úspor neustále klesala. Posledné tri mesiace minulého roka miera úspor padla až k dvom percentám. Objem úspor rástol viac počas pandémie. Podľa NBS ide o nútené a opatrnostné úspory, ktoré si domácnosti vytvárali, keď nemohli nakupovať zaužívané tovary a služby, alebo pre obavy o budúcnosť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: