Spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), Stredoslovenská distribučná (SSD), Nano Energies Slovensko a Žilinská univerzita spustili projekt PIAF (Pilot Agregácie Flexibility pre podporné služby). Ten má ukázať, ako môžu slovenskí spotrebitelia pomáhať vyrovnávať elektrizačnú sústavu. Spoločnosť SEPS o tom informovala v tlačovej správe.


Hlavným cieľom projektu je navrhnúť úpravu podmienok a legislatívy v rámci trhu s podpornými službami pre zapojenie decentralizovaných zdrojov flexibility do poskytovania podporných služieb pre SEPS. Riešením ako znížiť náklady spotrebiteľov na elektrickú energiu a zároveň aj uhlíkovú stopu sú podľa SEPS agregátory flexibility.

Tie dokážu optimalizovať a riadiť prevádzku flexibilných zariadení spotrebiteľov aj výrobcov v reálnom čase. Úlohou agregátora bude agregovať nie práve nevyhnutnú elektrinu od spotrebiteľov a menších poskytovateľov a následne ju poskytnúť do prenosovej sústavy.

„Ako príklad môžeme uviesť mestské teplárne, ktoré pri výrobe tepla produkujú aj elektrickú energiu. Agregátor flexibility upravuje prevádzku tejto teplárne na základe pokynov SEPS za účelom vyregulovania elektrickej sústavy, teda napríklad zvyšuje výkon teplárne v prípade nedostatku elektrickej energie v sústave,“ tvrdí SEPS.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: