Parlament tento týždeň schválil novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj novela zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce. Opätovne tak zavádza plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, takzvané obedy zadarmo.


Od 1. mája tohto roka budú mať nárok na obedy zadarmo všetci žiaci posledného ročníka materských škôl a základných škôl. Cieľom novely zákona je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla.

Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 eura na deň. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 eura na deň. Žiakovi druhého stupňa základnej školy prináleží dotácia na stravu v sume 2,30 eura na deň.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: