Funkčné obdobie súčasného predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka sa tento roka končí. Koniec termínu na prihlásenie kandidátov, ktorí majú záujem stať sa novým predsedom úradu zaoberajúceho sa verejným obstarávaním na Slovensku, je 16. august tohto roka. Upozornil na to tlačový odbor Úradu vlády SR.


Kandidát musí absolvovať verejné vypočutie odbornou komisiou a splniť prísne kritériá na výber. Až následne môže byť odporučený na ďalšie schválenie vládou a parlamentom. Cieľom výberového procesu je podľa úradu vlády získať kandidáta, ktorý má najlepšie predpoklady na riadenie úradu a zabezpečovanie jeho nezávislosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: