Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorá funguje pod Úradom vlády SR, začala ako prvá na Slovensku zverejňovať stretnutia s externými subjektmi. Informoval o tom tlačový odbor úradu vlády, podľa ktorého je cieľom tohto opatrenia posilniť transparentnosť a umožniť verejnú kontrolu. NIKA zverejňuje stretnutia v databáze pod názvom Register transparentnosti na webovej stránke www.planobnovy.sk.


Subjektom v rámci tohto registra sa myslí osoba bez ohľadu na jej právne postavenie, ktorej cieľom je získavať informácie a priamo alebo nepriamo pôsobiť na plnenie úloh NIKA pri realizácii plánu obnovy bez ohľadu na to, kde sa takéto činnosti vykonávajú, ako aj na to, aký komunikačný kanál alebo aké komunikačné médium je pritom používané. V registri nie sú interné medzirezortné stretnutia, ktorých je prevažná väčšina.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: