Sociálne podniky môžu prostredníctvom Slovenskej sporiteľne získa úver na svoj ďalší rast. Tento nástroj sociálneho financovania uviedla na trh pod názvom „Kvázi kapitál“ spoločnosť Erste Social Finance Holding, ktorá je spoločným podnikom Erste Group a Nadácie Erste.


„Kríza spôsobená pandémiou Covid-19 odhalila v zdravotníctve, školstve a sociálnom systéme nášho regiónu viaceré nedostatky. Preto sa domnievame, že je nevyhnutné podporovať odolnosť a rozvoj sociálnych organizácií, ktoré riešia tieto problémy. Kvázi kapitál posilňuje vlastný kapitál organizácií, zlepšuje ich finančné zdravie a umožňuje im realizovať plány rastu a uskutočňovať nové či rozširovať existujúce projekty. Sociálne organizácie takto môžu svoje produkty a služby sprístupniť väčšiemu počtu príjemcov a zvýšiť tak svoj spoločenský vplyv,“ povedal generálny riaditeľ Erste Social Finance Holding Peter Šúrek.

Tento projekt je určený na financovanie už fungujúcich sociálnych organizácii, ktoré majú osvedčený podnikateľský model a preukázané výsledky. Peniaze možno použiť rôzne – od otvorenia ďalších pobočiek, spustenia nových produktov alebo služieb a digitalizácie prevádzky až po zotavenie sa z následkov krízy spôsobenej pandémiou Covid-19. Nový nástroj možno použiť aj na spolufinancovanie menších projektov v oblasti sociálnych služieb. Ide napríklad o sociálne bývanie, bývanie pre starších ľudí, materské školy alebo zariadenia starostlivosti.